سپتامبر 28, 2017

خدمات

شرکت اطلس افروز شرق با توجه به تجربه خود در طول سالها فعالیت در حوزه خدمات عمومی، عمده خدمات خود را در حوزه های پشتیبانی مراکز […]
سپتامبر 28, 2017

عمران و ابنیه

این دپارتمان با موضوع اجرا و نظارت فنی و مجری کلیه پروژه های عمرانی ساختمانی تاسیساتی دولتی و خصوصی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و […]
سپتامبر 28, 2017