تحصیلات:
کارشناسی | برق قدرت | دانشگاه آزاد بجنورد | 1379
کارشناسی ارشد | MBA | دانشگاه مدیریت صنعتی شرق | 1391
کارشناسی | زمین شناسی | دانشگاه پیام نور مشهد | دانشجو
سوابق مدیریتی:
شرکت اطلس افروز شرق | رئیس هیئت مدیره | 1386 - 1388
شرکت اطلس افروز شرق | مدیر عامل | 1388 - 1390
شرکت اطلس افروز شرق | مدیر دفتر تهران | 1390 - 1395
شرکت اطلس افروز شرق | مدیر پروژه های روشنایی و توزیع برق | 1386 - 1394
شرکت اطلس افروز شرق | رئیس هیئت مدیره | 1390 - 1394
شرکت اطلس افروز شرق | مدیر عامل | 1394 - اکنون

گواهی نامه ها:

دوره آموزشی کارگاه سرکابل و مفصل بندی 132kv | موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی صنعت آب و برق خراسان | 1388
دوره آموزشی سرکابل و مفصل بندی شبکه های 132kv | موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی صنعت آب و برق خراسان | 1388
دوره آموزشی ارتقا سطح علمی در زمینه های طراحی و نصب نیرو گاههای فتوولتاییک | شرکت مهندسین مشاور انرژی های تجدید پذیر سهیل | 1393
دوره آموزشی مولد های خورشیدی | شرکت توزیع نیروی برق مشهد | 1393
مدیریت بهداشتی و ایمنی ، محیط زیست (HSE-MS) | موسسه آموزش عالی امین | 1393
ایمنی و مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار | مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار | 1393
مهندسی ارزش | سندیکای صنعت برق ایران | 1393
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP | سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی خراسان رضوی | 1392
نکات کلیدی حقوق پیمان | سندیکای صنعت برق خراسان | 1392
مدیریت ادعا در پروژه های ساخت | سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی |
دوره آموزشی کمپ کسب و کار1 | مدیریت کارآفرینی و مالکیت دانشگاه فردوسی مشهد |
introduction to project planning and control | | 2010
change in 2010 introduction of EFQM | | 2010
EFQM self of assessment | | 2010
introduction of EFQM | | 2010
دروه آموزشی الزامات و مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد ISO | شرکت پیشتاز کنترل پاژ |

دریافت رایگان کتب شرکت در مسابقه کتابخوانی
تنها کافیست نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را برای دانلود رایگان این کتاب وارد کنید.