تحصیلات:
کارشناسی| مدیریت پروژه | علمی کاربردی | اکنون

سوابق مدیریتی:
بیمه ایران | نماینده صدور بیمه | 1374 - 1376
سایپا | کارشناس فنی و مدیر داخلی | 1376 - 1386
شرکت اطلس افروز | مدیر دفتر تهران و مدیر پروژه | 1386 - اکنون
مدیر عامل اطلس سازه همگام


گواهینامه ها:
گواهینامه HSE-MS
مقدمه ای برای برنامه ریزی و کنترل پروژه

دریافت رایگان کتب شرکت در مسابقه کتابخوانی
تنها کافیست نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را برای دانلود رایگان این کتاب وارد کنید.
همین الان کتاب را دانلود کنید.
تنها کافیست نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را برای دانلود رایگان کتاب وارد کنید.