تحصیلات:
کارشناسی | مهندسی مدیریت پروژه | پیام نور مشهد | 1394

سوابق مدیریتی:
شرکت اهم نیرو | سرپرست کارگاه تغذیه و نیروی منصوبات مخابرات تربت حیدریه | 1381 - 1382
شرکت کویر بیهق سبزوار | سرپرست کارگاه تغذیه و نیروی منصوبات مخابرات تربت حیدریه | 1382 - 1383
الکترو استیل | – مدیر کنترل کیفیت اقلام اولیه از | 1383 - 1385
صدرنیروی پارس خاوران | سرپرست کارگاه تغذیه و نیروی منصوبات منطقه1 مخابرات مشهد | 1386 - 1387
صدرنیروی پارس خاوران | سرپرست کارگاه تغذیه و نیروی منصوبات منطقه2 مخابرات مشهد | 1387 - 1388
اطلس افروز شرق | عضو هیئت مدیره شرکت اطلس افروز شرق | 1386 - اکنون
اطلس افروز شرق | سرپرست کارگاه تغذیه و نیروی منصوبات منطقه1و2 مخابرات مشهد | 1385 - 1386
اطلس افروز شرق | مدیر پروژه و سرپرست کارگاههای کابلکشی فوق توزیع | -
اطلس افروز شرق | مدیرپروزه کابلکشی 132کیلوولت تونل انرژی سپاد –بوعلی مشهد | -
اطلس افروز شرق | کابلکشی 230 کیلوولت کانالی آزادگان –قورخانه تهران | -
اطلس افروز شرق | معاون مدیر پروژه احداث شبکه انتقال و توزیع قلعه نو افغانستان | -
اطلس افروز شرق | مسئول دفتر برنامه ریزی و کنترل پروژه | -
شرکت پژواک گستر خاوران | مدیر عامل | 1392 - اکنون


گواهی نامه ها:

دوره اموزشی سرکابل و مفصل بندی شبکه های 132kv | موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی صنعت آب و برق خراسان | 1388
دوره اموزشی کارگاه سرکابل و مفصل بندی دوره اموزشی کارگاه سرکابل و مفصل بندی 132kv | موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی صنعت آب و برق خراسان | 1388
دوره آموزشی کمپ کسب و کار1 | مدیریت کارآفرینی و مالکیت دانشگاه فردوسی مشهد |
مهندسی ارزش | سندیکای صنعت برق ایران | 1393
دوره آموزشی ارتقا سطح علمی در زمینه های طراحی و نصب نیرو گاههای فتوولتاییک | شرکت مهندسین مشاور انرژی های تجدید پذیر سهیل | 1393
دوره آموزشی مولد های خورشیدی | شرکت توزیع نیروی برق مشهد | 1393
مدیریت بهداشتی و ایمنی ، محیط زیست (HSE-MS) | موسسه آموزش عالی امین | 1393
ایمنی و مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار | مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار | 1393
دوره آموزش کارورایانه | سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور | 1379
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP | مدیرت صنعتی شرق | 1392
نکات کلیدی حقوق پیمان | سندیکای صنعت برق خراسان | 1392
مدیریت ادعا در پروژه های ساخت | سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی |
Introduction to project planning and control | | 2010
change in 2010 introduction of EFQM | | 2010
EFQM self of assessment- 2010 - Agu | | 2010
introduction of EFQM | | 2010
دروه آموزشی الزامات و مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد ISO | شرکت پیشتاز کنترل پاژ |

دریافت رایگان کتب شرکت در مسابقه کتابخوانی
تنها کافیست نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را برای دانلود رایگان این کتاب وارد کنید.