می گشایمت
چون پنجره ای که رو به آفتاب گشوده می شود
با تو،
مرا به دور دست آبی اندیشه می بری ، به کوچه های مصفای ادب و دانش
بی هیچ چشم داشتی.
با تو ،نور درخشان بینش ، در وجودم ریشه می دواند.
سطر به سطرت ،جاده ای است بی انتها ، پیام آور دانایی.
کمیته فرهنگی اطلس افروز شرق

دریافت رایگان کتب شرکت در مسابقه کتابخوانی
تنها کافیست نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را برای دانلود رایگان این کتاب وارد کنید.
همین الان کتاب را دانلود کنید.
تنها کافیست نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را برای دانلود رایگان کتاب وارد کنید.