تحصیلات:
کاردانی | برق قدرت | آموزشکده شهید منتظری | 1374
کارشناسی | برق قدرت | دانشگاه آزاد بجنورد | 1387

سوابق مدیریتی:
شرکت اهم نیرو تربت | رئیس هیئت مدیره | 1381 - 1385
شرکت صدر نیرو | مدیر عامل | 1385 - اکنون
شرکت اطلس افروز | قائم مقام مدیر عامل | 1386 - اکنون
انجمن خدمات مهندسی خراسان | عضو هیئت مدیره | 1394 - اکنون
انجمن تانیر | عضو علی البدل هیئت مدیره | 1396 - اکنون

گواهی نامه ها:

دوره اموزشی سیستم های تغذیه نیرو –مرکز آموزشی مخابرات خراسان رضوی
دوره آموزشی - مدیریت پروژه با رویکرد pmo – سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی
دوره آموزشی – مدیریت پروژه ساخت - دانشگاه فردوسی
دوره آموزشی کمپ کسب و کار1–مدیریت کارآفرینی و مالکیت دانشگاه فردوسی مشهد– به مدت12 ساعت
دوره آموزشی introduction to project planning and control-2010-Agu به مدت 8 ساعت
دوره آموزشی change in 2010 introduction of EFQM-2010-Agu به مدت 8 ساعت
دوره آموزشی EFQM self of assessment-2010-Agu به مدت 16 ساعت
دوره آموزشی introduction of EFQM-2010-Agu به مدت 16 ساعت
دروه آموزشی الزامات و مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد ISO -شرکت پیشتاز کنترل پاژ
دوره آموزشی حفاظت فنی و بهداشت کار – مرکز تحقیقات و تعلیمات فنی و بهداشت کار

دریافت رایگان کتب شرکت در مسابقه کتابخوانی
تنها کافیست نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را برای دانلود رایگان این کتاب وارد کنید.