تحصیلات:
دیپلم | | دبیرستان دستغیب | 1372
کارشناسی | برق قدرت | دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد | 1377


سوابق مدیریتی:
شرکت سپهر قدرت طوس | مدیر عامل | 1380 - 1389
شرکت سپهر قدرت طوس | | 1389 - اکنون
شرکت پرتو چخماق طوس | مدیر عامل | 1391 - اکنون
شرکت تعاونی تانیر | عضو علی البدل | 1394 - اکنون
انجمن خد مات فنی و مهندسی خراسان رضوی | عضوعلی البدل | 1394 - اکنون


دریافت رایگان کتب شرکت در مسابقه کتابخوانی
تنها کافیست نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را برای دانلود رایگان این کتاب وارد کنید.
همین الان کتاب را دانلود کنید.
تنها کافیست نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را برای دانلود رایگان کتاب وارد کنید.