تحصیلات:
دکتری تخصصی PHD| شیمی کاربردی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | سال 92-93

سوابق مدیریتی:

گواهی نامه ها:


دریافت رایگان کتب شرکت در مسابقه کتابخوانی
تنها کافیست نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را برای دانلود رایگان این کتاب وارد کنید.
همین الان کتاب را دانلود کنید.
تنها کافیست نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را برای دانلود رایگان کتاب وارد کنید.