مسابقه کتابخوانی - اسفند 1396

نام کتاب: اثر مرکب
محدوده مورد مطالعه: صفحات 163 الی 208
مترجمان: لطیف احمد پور، میلاد حیدری


شرکت اطلس افروز شرق طبق روال سال های اخیر کتابی را انتخاب و سوالاتی از داخل متن صفحات مشخص شده آن مطرح و با بررسی پاسخ و ثبت افراد شرکت کننده به قید قرعه مبلغی به کارت شخص پاسخ دهنده واریز می گردد.
ادامه...

 

برنده مسابقه بهمن 1396

 • نام کتاب: اثر مرکب
 • محدوده مورد مطالعه: صفحات 163 الی 208
 • مترجمان: لطیف احمد پور، میلاد حیدری
 • برنده مسابقه: نیایش صفار طبسی

برنده مسابقه دی 1396

 • نام کتاب: اثر مرکب
 • محدوده مورد مطالعه: صفحات 140 الی 160
 • مترجمان: لطیف احمد پور، میلاد حیدری
 • برنده مسابقه: علیرضا صبحانی نصب

برنده مسابقه آذر 1396

 • نام کتاب: اثر مرکب
 • محدوده مورد مطالعه: صفحات 97 الی 137
 • مترجمان: لطیف احمد پور، میلاد حیدری
 • برنده مسابقه: محمود نصرالله زاده

برنده مسابقه آبان 1396

 • نام کتاب: اثر مرکب
 • محدوده مورد مطالعه: صفحات 45 الی 95
 • مترجمان: لطیف احمد پور، میلاد حیدری
 • برنده مسابقه: حسن رفیعی
دریافت رایگان کتب شرکت در مسابقه کتابخوانی
تنها کافیست نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را برای دانلود رایگان این کتاب وارد کنید.
همین الان کتاب را دانلود کنید.