تحصیلات:
کارشناسی | زمین شناسی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود | 1385
کارشناسی ارشد | تکنوتیک | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 1391


سوابق مدیریتی:
موسسه سازندگي نصر | كارشناس ژئوتكنيك و آزمایشگاه مکانیک خاک | 1386 - 1387
شركت مهندسين مشاور آب يافت | كارشناس زمين شناسي و GIS در سال 1387 - 1391
شرکت مهندسین مشاور آب پوی | کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک | 1391
شرکت لیان کاوان کانی ها اکتشافات | کارشناس زمین شناسی واکتشافات معدنی | 1391 - 1394
شرکت اطلس افروز شرق | سرپرست و مدیر تیم زمین شناسی و اکتشافات معدنی | 1393 - اکنون

دریافت رایگان کتب شرکت در مسابقه کتابخوانی
تنها کافیست نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را برای دانلود رایگان این کتاب وارد کنید.
همین الان کتاب را دانلود کنید.
تنها کافیست نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را برای دانلود رایگان کتاب وارد کنید.