تحصیلات:
کارشناسی : برق گرایش قدرت –دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند-1386

سوابق مدیریتی:
- رئیس هیت مدیره شرکت اطلس افروز شرق از سال 86 تا 88 و از 90 تاکنون
- مدیر عامل شرکت اطلس افروز شرق از سال 88 تا 90
- مدیر پروژه پروژه های روشنایی و توزیع برق
- مدیر دفتر تهران
- مدیر عامل شرکت اطلس افروز شرق از سال 94 تاکنون
- اجرای بیش از یکصد پروژه در زمینه شبکه های توزیع فوق توزیع و انتقال نیرو ، اجرای خطوط کابلی ،طراحی، مشاوره ،اجرا در زمینه انرژی های تجدید پذیر، اجرای پروژه های مخابراتی، ساختمانی در داخل و خارج کشور
- دریافت گواهینامه تعهد به تعالی EFQM و دریافت گواهینامه ISO9001
- دریافت چندین تقدیرنامه و تاییدیه از شرکتهای توانیر ،برق منطقه ای خراسان و...
- عضویت در سندیکای صنعت برق ایران
- عضویت در انجمن پیمانکاران ساختمان استان تهران
- عضویت در انجمن تانیر
- عضو خانه صنعت و معدن خراسان
- عضویت در سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی
- عضویت در انجمن مدیریت پروژه ایران
- عضویت در انجمن مهندسی ارزش ایران
شرکت اطلس سازه همگام
- مدیر پروژه از 86 تا 88 شرکت مهتاب شرق
- مدیر فنی و مهندسی از 84 تا 86 شرکت اطلس افروز شرق | مدیر عامل | 1394 - اکنون


گواهی نامه ها:

دوره مقدماتی PLC | فنی و حرفه ای بیرجند | 1387
الزامات HSE– 2014
آموزش نرم افزار P6 | | 1394
دوره ایمنی کارفرمایان و پیمانکاران | |

70%

MS Project

40%

Primavera 6

90%

taksa

60%

Matlab

60%

photoshop

90%

office

80%

Auto Cad

80%

نرم افزار حسابداری گویا سیستم

دریافت رایگان کتب شرکت در مسابقه کتابخوانی