فناوری اطلاعات و ارتباطات
سپتامبر 28, 2017
صنعت و معدن
سپتامبر 28, 2017

صنعت برق همواره به عنوان شاهرگ اقتصاد و به عنوان بستر و زیر بنای صنعت مطرح بوده است. نظر به اهمیت این صنعت و با توجه به توان علمی و عملی موسسین و مدیران ، تصمیم بر تاسیس شرکت به منظور کمک به پیشرفت و اعتلای میهن عزیز و افزایش رفاه شهروندان گردید.این حرکت با اجرای پروژه های روشنایی و توزیع شروع و با پروژه های انتقال، انرژی های تجدید پذیر و کابلکشی فشار قوی ادامه یافت و هم اکنون این شرکت جزء بدنه متخصص و صاحب نظر در این زمینه میباشد.

این شرکت افتخار دارد که اعلام نماید پس از ایجاد این دپارتمان، در سه محور اصلی در این حوزه خدمات خود را به مشتریان مختلف ارائه داده است.