عملیات جمع آوری خط ۶۳ کیلوولت زمین پست ۲۰/۱۳۲ کیلوولت نیروگاه مشهد
سپتامبر 29, 2017
سورت نمودن و دسته بندی آهن آلات ۸۰۰ تنی نبشی و آهن آلات در انبار ۹۴ و سوله اسقاط پست آزادگان
سپتامبر 29, 2017

21 دی1389
نوع پروژه: انتقال (فوق توزیع)

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه:احمد رحیقی
محل اجرا:تهران
کارفرما:برق منطقه ای تهران