تشکیل جلسه مدیران در سال ۱۳۹۵
سپتامبر 29, 2017
گزارش تصویری از برگزاری مراسم افطار در ماه مبارک رمضان
سپتامبر 29, 2017

۱۴ آذر ۱۳۹۵

یکى از چالش برانگیز ترین مقوله هاى قراردادى، خاصه در قراردادهاى صنعت، احداث و انرژى، بحث تعلیقِ کار، ناشى از برخورد عوامل اجرایى پروژه با معارض و به تبع تبصره دو آن، توقّف عملیات اجرایى است. در پی برخورد این شرکت در یکی از پروژه های جاری مدیران این شرکت به کمک جناب آقای مهندس حمید حسین زاده به انتشار مقاله ای در روزنامه مناقصه و مزایده تاریخ ۱ آذر ماه اقدام نمودند.