سومین جشنواره تجلیل از واحدهای نمونه فنی و مهندسی خراسان رضوی
سپتامبر 29, 2017
اطلس افروز شرق در سطر اول پیمانکاران مورد تایید توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان در سه ماه چهارم سال ۱۳۹۴
سپتامبر 29, 2017

۲۷ اسفند ۱۳۹۴

به مناسبت فرا رسیدن بهار ۱۳۹۵، مدیریت با همکاری کمیته فرهنگی این شرکت اقدام به برگزاری جشنی با حضور تمامی پرسنل و همکاران این شرکت نمودند.