خرید تجهیزات و اجرای عملیات سیم محافظ گارد خط ۱۳۲ اشکنان لامرد
سپتامبر 29, 2017
شسشو زنجیر مقره های آلوده تاورهای خطوط انتقال و فوق توزیع امور انتقال نیروی تهران بزرگ
سپتامبر 29, 2017

22 دی 1390
نوع پروژه: انتقال (فوق توزیع)

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه:کاظم حاجی پور
محل اجرا:مشهد
کارفرما:برق منطقه ای خراسان