تهیه تجهیزات و عملیات سیمکشی خط ۴۰۰ کیلوولت دومداره نیروگاه شهید رجایی – پست ۴۰۰ دشت آبی
سپتامبر 29, 2017
نصب دکل و سیمکشی خط ۶۳ کیلوولت چابهار
سپتامبر 29, 2017

27 بهمن۱۳۹۴
نوع پروژه: انتقال (فوق توزیع)

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه:سعید خوش آهنگ
محل اجرا:چابهار
کارفرما:برق منطقه ای سیستان و بلوچستان