عملیات بهینه سازی بخشی از خط ۶۳ کیلوولت دو مداره پردیس
سپتامبر 29, 2017
تامین و تحویل ۲۴۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی
سپتامبر 29, 2017

25 فروردین 1390
نوع پروژه:انرژی های تجدیدپذیر

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه:سمیرا عسکری
محل اجرا:مشهد
کارفرما:برق منطقه ای خراسان