طرح بهینه سازی روشنایی معابر در منطقه برق فارابی
اکتبر 2, 2017
ساخت و نصب ۹ دستگاه دکل روشنایی با کابلکشی ، غلاف گذاری و ساخت منهول در محوطه پایانه مرزی دوغارون
اکتبر 2, 2017

22 شهریور1391
نوع پروژه: روشنایی

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه:علیرضا عبیری
محل اجرا:تربت حیدریه
کارفرما:شهرکهای صنعتی خراسان رضوی