عملیات نگهداری و تعمیرات مکانیک برق و ابزار دقیق و کارهای مربوطه و راهبری کارگاه مرکزی
اکتبر 2, 2017
تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران شرکت پالایش نفت کرمانشاه
اکتبر 2, 2017

26 آذر1395
نوع پروژه: خدماتی

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه:مهدی هاشمی و امیر مرصعی
محل اجرا:تربت حیدریه
کارفرما:آب و فاضلاب تربت حیدریه