تعمیر و نگهداری شبکه های آب برق گاز فاضلاب و ساختمان های اداری پالایشگاه
اکتبر 2, 2017
احداث کلینیک ویژه تیپ ۵۰۰ مترمربع شهر گلبهار
اکتبر 2, 2017

15 آبان 1394
نوع پروژه: انتقال (فوق توزیع)

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه: امیر مرصعی
محل اجرا: فیض آباد
کارفرما: اداره کل راه آهن شرق