جابه جایی فیدرهای ۲۰ کیلوولت معارض با توسعه معدن مجتمع مس شهر بابک
اکتبر 3, 2017
عملیات برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستانهای زاهدان ، میر جاوه ، خاش ، سراوان ، سیب و سوران
اکتبر 3, 2017

22 آبان1392
نوع پروژه: انتقال (فشارمتوسط)

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه: علیرضا عبیری
محل اجرا:مشهد
کارفرما:مدیریت مهندسی شمالشرق نزاجا