برق رسانی به روستاهای مورتان و پارود توابع سرباز
اکتبر 3, 2017
عملیات اجرایی شهرک صنعتی چناران
اکتبر 3, 2017

17فروردین1387
نوع پروژه: انتقال (فشارمتوسط)

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه:ابوالفضل طیبان
محل اجرا:سربیشه
کارفرما: توزیع نیروی برق خرسان جنوبی