اصلاح شبکه و تعویض شبکه هوایی با زمینی در توسعه پارک کوهسنگی
اکتبر 3, 2017
تبدیل شبکه فشار ضعیف سیمی به کابل خودنگهدار ده غیبی
اکتبر 3, 2017

24 فروردین1392
نوع پروژه: انتقال (فشارمتوسط)

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه:محسن احمدی
محل اجرا:مشهد - آبقد
کارفرما:مخابرات خراسان رضوی