واگذاری اجرای پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستانهای زاهدان خاش میرجاوه
اکتبر 3, 2017
تامین تجهیزات و عملیات اجرایی احداث کامل خط ۲۰ کیلوولت نیروگاه خورشیدی جرقویه
اکتبر 3, 2017

28 دی1395
نوع پروژه: انتقال (فشارمتوسط)

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه: الیاس جمانجی
محل اجرا:زاهدان
کارفرما:شرکت گسترش انرژی نو اتیه