اجرای شبکه برق رسانی ایستگاه کوه نمک
اکتبر 3, 2017
شبکه kv 20 تامین برق معادن گزیک
اکتبر 3, 2017

 

 

15تیر1384
نوع پروژه:توزیع (فشار متوسط)

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه: احمد رضا صفار طبسی
محل اجرا:مشهد
کارفرما:برق منطقه ای خراسان