اجرای شبکه فشار متوسط از پست ۱۳۲ کیلوولت تپه سلام به پادگان مشهد
اکتبر 3, 2017
عملیات برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستانهای ایرانشهر ، دلگان ، نیکشهر ، سرباز و چابهار
اکتبر 3, 2017

24 اردیبهشت1393
نوع پروژه: انتقال (فشارمتوسط)

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه: الیاس جمانجی
محل اجرا:سیستان و بلوچستان
کارفرما:توزیع برق استان سیستان و بلوچستان