شبکه kv 20 دو مداره پست چاهک
اکتبر 3, 2017
کابل کشی ، سر کابل بندی ومفصل بندی خط ۱۳۲ کیلو ولت ارتباطی پست های سپاد – بوعلی
اکتبر 3, 2017

22آذر1383
نوع پروژه:کابل کشی

اطلاعات تکمیلی
مدیر پروژه: احمد رضا صفار طبسی
محل اجرا:مشهد
کارفرما:برق منطقه ای خراسان